Tέλος στις αποδείξεις.Νέες μειώσεις σε μισθούς.Ανατροπές στην παρακράτηση φόρου

Tέλος στις αποδείξεις.Νέες μειώσεις σε μισθούς.Ανατροπές στην παρακράτηση φόρου

Tέλος στις αποδείξεις, "ελάφρυνση" στα εισοδήματα από ενοίκια και επαναφορά "πόθεν έσχες" στην κατοικία με σ/ν που μπαίνει σε διαβούλευση. Στο 15% ο φόρος υπεραξίας σε μετοχές και ακίνητα. Στήνεται "παγίδα" με την παρακράτηση φόρου. Περισσότερα βάρη στις αποζημιώσεις απόλυσης.

Παρελθόν θα αποτελέσει από το 2014 το μέτρο των αποδείξεων, το οποίο ταλαιπώρησε τα τελευταία χρόνια τους φορολογούμενους, ενώ αλλάζει ριζικά το σύστημα παρακράτησης ή προκαταβολής φόρου, σύμφωνα με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που έθεσε σε διαβούλευση το υπουργείο Οικονομικών.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες (φυσικά πρόσωπα) η προκαταβολή φόρου παραμένει στο 55%, όμως για τις μικρές επιχειρήσεις Ο.Ε. και Ε.Π.Ε. αυξάνεται στο 80%, από τη στιγμή που το πρώτο βήμα είχε γίνει με την εξομείωση της φορολογίας τους.

Ο νέος Κώδικας φέρνει ανατροπές στη φορολογία κεφαλαίου, με στόχο την ελάφρυνση των εισοδημάτων από ακίνητα, και απλώνει «δίχτυ» για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής που διαπράττεται από εξωχώριες εταιρίες (off shore) και ενδοομιλικές συναλλαγές.

Η αναβάθμιση του πληροφορικού συστήματος Taxis, η επικείμενη διασύνδεση με τις επιχειρήσεις, η δημιουργία περιουσιολογίου καθώς και ο νέος τρόπος διενέργειας των φορολογικών ελέγχων επιτρέπουν πλέον στο υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει στην κατάργηση του μέτρου της συλλογής αποδείξεων, το οποίο δεν απέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ενώ αντίθετα πρόσθεσε γραφειοκρατία και ταλαιπωρία για τους φορολογούμενους.

Φέτος είναι η τελευταία χρονιά κατά την οποία οι φορολογούμενοι είναι υποχρεωμένοι να συγκεντρώσουν το 25% του εισοδήματός τους σε αποδείξεις για να αποφύγουν την ποινή επιβολής φόρου 22% που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις καταργείται η έκπτωση του 1,5% που παρεχόταν κατά τη μηνιαία παρακράτηση στους μισθούς και δίδεται η δυνατότητα στην εκάστοτε κυβέρνηση να αποφασίζει για το ύψος της παρακράτησης, καθώς και για τον τρόπο υπολογισμού του συνολικού ετήσιου εισοδήματος κάθε μισθωτού, βάσει του μηνιαίου μισθού του.

Ανοίγει έτσι. παράθυρο για μεγαλύτερες επιβαρύνσεις, εάν και εφόσον αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο θα ανάγεται το μηνιαίο εισόδημα σε ετήσιο, για να υπολογιστεί και η παρακράτηση που θα αναλογεί.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα εισπράττουν κάθε μήνα λιγότερες καθαρές αποδοχές.

Μέχρι τώρα ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών παρακρατούνταν ως εξής: επί του συνόλου των αποδοχών, γινόταν αφαίρεση ποσοστού 1,5% και στη συνέχεια μοιραζόταν ο αναλογούν φόρος, με βάση το κλιμάκιο, σε 14 ίσα μέρη, έτσι ώστε να αφαιρείται από τη μισθοδοσία και να αποδίδεται στο κράτος.

Με το νέο κώδικα, η έκπτωση 1,5% καταργείται, άρα η παρακράτηση φόρου αυξάνεται αντίστοιχα, ενώ αντιστοίχως θα αυξηθούν και τα φορολογικά έσοδα το επόμενο έτος.

Στο νομοσχέδιο δεν γίνεται αναφορά στο πώς θα παρακρατείται ο φόρος από όσους πληρώνονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών, και σήμερα ανέρχεται στο 20% των εσόδων, από το πρώτο ευρώ.

Ακόμα, με το προτεινόμενο νομοθέτημα αυξάνεται από το 20% στο 25% ο φόρος για τις αποζημιώσεις απόλυσης άνω των 100.000 ευρώ, καθιερώνονται νέες προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί μισθωτός ο εργαζόμενος με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών και γίνονται αυστηρότερες οι ποινές για όσους πιάνονται στην τσιμπίδα των τεκμηρίων διαβίωσης.

Θα φορολογούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, δηλαδή με συντελεστή 26% για τα πρώτα 50.000 ευρώ και με 33% για το υπερβάλλον ποσό.

Στα εισοδήματα έως 12.000 ευρώ από ενοίκια θα επιβάλλεται φόρος 11% αντί 10% από την 1η-1-2014, όμως θα καταργηθεί ο συμπληρωματικός φόρος που καταβάλλεται σήμερα (1,5% για το εισόδημα από εκμίσθωση κατοικιών επιφάνειας έως 300 τ.μ. και 3% για το εισόδημα από εκμίσθωση επαγγελματικών χώρων και κατοικιών άνω των 300 τ.μ.).

Από το νέο έτος επανέρχεται και το «πόθεν έσχες» για την απόκτηση οποιασδήποτε κατοικίας, ενώ μειώνεται στο 15% (από 20%) ο φόρος υπεραξίας σε ακίνητα, μετοχές κ.ά.

Οι επαγγελματικές δαπάνες 

Άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπουν ότι δεν θα αναγνωρίζεται καμιά επαγγελματική δαπάνη άνω των 500 ευρώ αν η πληρωμή της δεν έχει γίνει μέσω τραπέζης, ενώ κάθε παροχή που προσφέρουν επιχειρήσεις προς τους εργαζόμενους και υπερβαίνει τα 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος προστίθεται στο εισόδημα και φορολογείται όπως τα υπόλοιπα εισοδήματα με βάση την κλίμακα.

Άσχημα είναι τα νέα για τους άνεργους που λαμβάνουν επίδομα και έχουν και άλλα εισοδήματα. Όταν τα εισοδήματα αυτά ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ, το επίδομα μπαίνει στην κλίμακα.

Εισάγεται νέος όρος για την «έκπτωση των δαπανών των επιχειρήσεων». Συγκεκριμένα αναγνωρίζονται πλέον όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται «προς το συμφέρον της επιχείρησης», ενώ οριοθετούνται επ' ακριβώς οι δαπάνες που δεν εκπίπτουν.

Από το 2014 καταργείται και η έκπτωση φόρου 10% για τη διατροφή μεταξύ διαζευγμένων συζύγων.

Δήλωση του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη:

 «Βασικοί μας στόχοι είναι η απλοποίηση των διατάξεων του ΚΦΕ και ο δραστικός περιορισμός του πλήθους των ρυθμίσεων προς διευκόλυνση των πολιτών και του επιχειρηματικού κόσμου.

Το νομοσχέδιο, που αποτελεί μέρος της μεγάλης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού του φορολογικού συστήματος, περιλαμβάνει, επίσης, ορισμένες από τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των φαινομένων της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής όπως είναι οι εξωχώριες εταιρείες με την εισαγωγή του κριτηρίου της χώρας πραγματικής διοίκησης αλλά και άλλων διατάξεων.

Το Υπουργείο καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν με προτάσεις και παρατηρήσεις, οι οποίες θα εξεταστούν κατά τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου, που θα κατατεθεί στη Βουλή.

Να σημειωθεί ότι η συμβολή των μελών της Επιτροπής για τη διαμόρφωση του σχεδίου αποδείχθηκε πολύτιμη και καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου της σε σύντομο χρονικό διάστημα».

 

*Το σχέδιο νόμου για τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

Πηγή http://www.euro2day.gr

Δυτική Ελλάδα

Μηχανήματα του στρατού στην Αιτωλοακαρνανία για ενίσχυση της προσπάθειας άμεσης αποκατάστασης ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα

2017-12-09 07:58
Μηχανήματα του στρατού έφθασαν στην Αιτωλοακαρνανία για να συνδράμουν στην έγκαιρη αποκατάσταση των μεγάλων ζημιών που προκάλεσαν, σε υποδομές του νομού, τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Μετά τη διαρκή επικοινωνία που είχε τις προηγούμενες μέρες ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος...

Ενημέρωση των επιχειρήσεων - μελών περί της λειτουργίας της Υπηρεσίας του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας εν όψει των επιμελητηριακών εκλογών.

2017-12-09 07:46
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του ότι στα πλαίσια της διενέργειας των εκλογών του Επιμελητηρίου την Κυριακή 10 και τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017, η Υπηρεσία του Επιμελητηρίου θα παραμείνει κλειστή τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα εκλογών και την Τρίτη 12...

Εντάξεις έργων και προσλήψεις εκτακτου προσωπικου για την αποκατάσταση των ζημιών στην Αιτωλοακαρνανία

2017-12-08 09:37
Για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ήδη η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές στην Αιτωλοακαρνανίας και να επιστρέψει η κανονικότητα στην καθημερινή ζωή των πολιτών, που επλήγησαν προ ημερών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ενημερώθηκε σήμερα Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017...

Διαρκείς προσπάθειες της ΠΔΕ για την αποκατάσταση των προβλημάτων στην Αιτωλοακαρνανία

2017-12-07 11:10
Σε διαρκή επικοινωνία με το υπουργείο Εσωτερικών βρίσκεται ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, προκειμένου με ταχύτατους ρυθμούς να αποκατασταθούν οι ζημιές στις συγκοινωνιακές υποδομές της Αιτωλοακαρνανίας και να επιστρέψει η κανονικότητα στην καθημερινή ζωή των πολιτών, που...

Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τις ζημιές στην Αιτωλοακαρνανία

2017-12-05 17:46
Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 στις 12.30μμ. στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην Πάτρα, μετά τις εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Αιτωλοακαρνανία. Όπως αναφέρεται...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>