Πολιτιστικό και Δημιουργικό Περιφερειακό Οικοσύστημα (Cultural and Creative Regional Ecosystem - CCRE-S3

2020-10-13 17:45

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με συνεχείς πρωτοβουλίες στηρίζει την ανάπτυξη πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, με στόχο να ενεργοποιήσει νέες ευκαιρίες για τις τοπικές επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Στην κατεύθυνση αυτή, την τρέχουσα περίοδο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τίθεται επικεφαλής πρότασης για τη δημιουργία Πολιτιστικού και Δημιουργικού Περιφερειακού Οικοσυστήματος στην πλατφόρμα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην ενότητα που αφορά στον βιομηχανικό εκσυγχρονισμό.

Η πρόταση υποβλήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με δύο ευρωπαϊκές περιφέρειες (Τοσκάνη - Ιταλία και Αραγονία - Ισπανία) και αποτελεί το αποτέλεσμα διαβουλεύσεων και συνεργειών στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών έργων σχετικών με τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) αλλά και την καινοτομία.

Αρμόδιος φορέας για την παρακολούθηση της πρότασης είναι το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JointResearchCenter) το οποίο αποτελεί την εσωτερική επιστημονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμβάλει, με επιστημονικά δεδομένα, στη διαμόρφωση των πολιτικών της Ε.Ε..

Το Πολιτιστικό και Δημιουργικό Περιφερειακό Οικοσύστημα (Cultural and Creative Regional Ecosystem - CCRE-S3) έχει στόχο να ενεργοποιήσει νέες ευκαιρίες σχετικά με τις πολιτιστικές και δημιουργικές δραστηριότητες για τις τοπικές κοινωνίες και τους κατοίκους τους, μέσα από επενδυτικές συνέργειες ιδιωτικού και δημοσίου τομέα απευθυνόμενο στις ακόλουθες τέσσερις ομάδες επαγγελμάτων οι οποίες χρησιμοποιούν αλλά και υλοποιούν λύσεις νέων τεχνολογιών στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας:

  • Επιχειρηματίες του δημιουργικού τομέα (συμπεριλαμβανομένων των τεχνών και του σχεδίου), αρχιτέκτονες, σχεδιαστές τοπίου.
  • Επαγγελματίες πολιτιστικής κληρονομιάς και πολιτιστικά ιδρύματα.
  • Ενδιάμεσοι και διαχειριστές πολιτιστικού και δημιουργικού περιεχομένου (ιδρύματα, και πολιτιστικοί οργανισμοί που προωθούν την συμμετοχή και επικοινωνία των πολιτιστικών εμπειριών και του προσφερόμενου περιεχομένου).
  • Επαγγελματίες εκδόσεων και επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα οι οποίοι εμπλέκονται σε διαφορετικές μορφές πολιτιστικών και ψηφιακών παραγωγών.

Η δυναμική των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών έχει αναγνωρισθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο καθώς θεωρούνται ως καταλύτης της καινοτομίας για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ενώ παράλληλα δημιουργούν ζήτηση για προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Επιπρόσθετα, αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της τέχνης, της επιχειρηματικότητας και της τεχνολογίας επιδρώντας άμεσα στον τουρισμό και στην αλυσίδα αξίας της γαστρονομίας, της μόδας αλλά και της βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας.

Το CCRE-S3 έχει ως στόχο να προωθήσει συνεργατικές επενδύσεις οι οποίες αποσκοπούν:

  • Στην ενδυνάμωση και στην ανάπτυξη νέων αλυσίδων αξίας ανάμεσα στις ΠΔΒ και σε άλλους τομείς (πχ. Τουρισμός, Βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας).
  • Στην ανάπτυξη ενός ανθεκτικού οικοσυστήματος το οποίο θα αποτελέσει τη βασική κινητήριο δύναμη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των αστικών και περιφερειακών περιοχών ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, με στόχο έναν περισσότερο βιώσιμο τρόπο διαβίωσης.
  • Στην προώθηση και βελτίωση της προσβασιμότητας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης των πολιτών, μέσω της καινοτομίας, δίχως ηλικιακούς φραγμούς ή εμπόδια αναπηρίας με σεβασμό στις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης. Η ενσωμάτωση των μειονοτήτων θα επιχειρηθεί όχι μόνο με την εξασφάλιση της πρόσβασης αλλά και την ενεργό συμμετοχή τους.
  • Στην ενδυνάμωση των ΜΜΕ με έμφαση στις κοινωνικές επιχειρήσεις ως προς τη εφαρμογή των αποτελεσμάτων έρευνας και καινοτομίας του τομέα των ΠΔΒ και στην δημιουργία νέων επαγγελμάτων.
  • Στην επιτάχυνση της ανάκαμψης και στην μελλοντική ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ του χώρου και των αντίστοιχων ιδρυμάτων από τις συνέπειες του COVID-19.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχοντας ως επικεφαλής σε αυτή τη θεματική περιοχή αποκτά πρόσβαση σε μηχανισμούς τεχνογνωσίας για το σχεδιασμό προγραμμάτων, συνεργειών και επενδύσεων σε τομείς υψηλής τεχνολογίας. Ενδεικτικά αναφέρονται, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, προηγμένα πολυμέσα, εφαρμογές για κινητές συσκευές, βιομηχανία παιχνιδιών, εικονικές περιηγήσεις, εφαρμογές τρισδιάστατης απεικόνισης, τρισδιάστατες εκτυπώσεις, συλλογή και διαχείριση μεγάλων δεδομένων (BigData), εφαρμογές και τεχνολογίες 5G, Drones τηλεπισκόπησης, τρισδιάστατη μοντελοποίηση, συστήματα λέιζερ για αποκατάσταση μνημείων, εφαρμογές για έξυπνες πόλεις, ολογραφία και παρουσιάσεις με λέιζερ κλπ.

Το Πολιτιστικό και Δημιουργικό Περιφερειακό Οικοσύστημα θα παρουσιαστεί σε διαδικτυακή εκδήλωση η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων (Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ώρα 17.30 – 19.00), με την υποστήριξη της Διαμεσογειακής Επιτροπής της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR).

Στο πλαίσιο της ίδιας εκδήλωσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης, θα τοποθετηθεί αναφορικά με τις επιδιώξεις της Περιφέρειας διαμέσου αυτής της πρωτοβουλίας σχετικά με τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) αλλά και την καινοτομία.

Σύνδεσμος παρακολούθησης, youtu.be/Kz7BRMt8k_A

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο:

s3platform.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-regional-ecosystems

 

Δυτική Ελλάδα

21.743.206 ευρώ για προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στους φορείς υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

2020-10-23 20:04
Την απόφαση ένταξης της Πράξης «Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Η...

Ενημερωτική εκδήλωση στο Αγρίνιο για τη Νόσο Crohn - Ελκώδη κολίτιδα

2020-10-23 20:01
To Σωματείο Ατόμων με Νόσο Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πραγματοποιεί στις το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020 εκδήλωση με θέμα: «Νόσος Crohn και Ελκώδη κολίτιδα (οι αόρατες αναπηρίες)», στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου. Η δράση...

Συνέργειες και σημαντικές ανακοινώσεις στο 2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Γεωργία Ακριβείας και την Καινοτομία

2020-10-23 19:57
Σημαντικές συνέργειες των προγραμμάτων που υλοποιούνται στο Πρόγραμμα Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 (INCUBA, IR2MA) στον τομέα της Αγροδιατροφής και της Καινοτομίας παρουσιάστηκαν κατά τις εργασίες του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου και του Workshop για τη Γεωργία Ακριβείας και την Καινοτομία σε...

Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού

2020-10-23 19:54
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ μαγνητοσκόπησε συναυλία, χωρίς την παρουσία κοινού, για την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού (25 Οκτωβρίου) στο χώρο του Royal Theater. Πρόκειται για τη μουσική παράσταση «Λαϊκές Παραπλανήσεις» με τη Συμφωνική Λαϊκή...

Πρόγραμμα συλλογής βιοαποβλήτων σε έξι Δήμους της Δυτικής Ελλάδας

2020-10-23 11:27
Την απόκτηση απορριμματοφόρων και καφέ κάδων για τη συλλογή και μεταφορά βιοαποβλήτων χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου, Ι.Π Μεσολογγίου, Ήλιδας, Πηνειού και Ανδρίτσαινας – Κρεστένων. Με αντίστοιχες αποφάσεις που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>