Συντήρηση αθλητικών χώρων κατασκήνωσης Μπούκας

Συντήρηση αθλητικών χώρων κατασκήνωσης Μπούκας

Το ποσόν των 2.999,97 θα διαθέσει ο Δήμος Αμφιλοχίας για τη συντήρηση αθλητικών χώρων κατασκήνωσης Μπούκας για την  εξασφάλιση της ασφάλειας των φιλοξενούμενων παιδιών,  την αξιοποίηση του συνόλου του χώρου της εγκατάστασης Παιδικής Εξοχής Μπούκας και την εξασφάλιση αδειοδότησης αυτής.
Οι εργασίες αφορούν τη διαμόρφωση – ισοπέδωση χώρων, την επίστρωση υλικού άσκησης και την φόρτωση και μεταφορά αδρανών υλικών

Δυτική Ελλάδα

Αυτός το πεδίο είναι κενό.