Νέο Διοικητικό συμβούλιο στον Πολιτιστικό σύλλογο Μπούκας

Νέο Διοικητικό συμβούλιο στον Πολιτιστικό σύλλογο Μπούκας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 12 Μαρτίου 2016 η γενική συνέλευση των μελών του Πολιτιστικού συλλόγου στην Μπούκα.Από την συνέλευση αναδείχτηκε νέο Διοικητικό συμβούλιο.Η σύνθεση του ΔΣ έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Τσαμπά Αναστασία
Αντιπρόεδρος:Δήμου Φωτεινή
Γραμματέας:Λιάτσου Κατερίνα
Ταμίας:Ραχιώτης Θεόδωρος,
Μέλη :Μούρτη Μαρία,Αριδά Πόπη , Φουρλάνης Γεώργιος.

Δυτική Ελλάδα

Αυτός το πεδίο είναι κενό.